Energetska efikasnost je korišćenje manje energije za obavljanje istog zadatka ili postizanje istog rezultata. Definiše se kao korišćenje energije na optimalan način za postizanje iste usluge koja bi se mogla ostvariti na manje efikasan način. Cilj je da se smanji količina energije potrebna za pružanje proizvoda i usluga.

Poboljšanja energetske efikasnosti se generalno postižu usvajanjem efikasnije tehnologije ili proizvodnog procesa ili primenom opšteprihvaćenih metoda za smanjenje gubitaka energije. Smanjenje upotrebe energije smanjuje troškove energije i rezultira finansijskim uštedama za preduzeća.

Ulaganje u energetsku efikasnost pruža preduzećima mogućnosti više od puke uštede energije. Mogu da optimizuju i povećaju produktivnost, smanje troškove održavanja i stvore bezbednije i prijatnije okruženje za zaposlene i kupce.

 

Izvor: Institut za studije životne sredine i energetiku, eesi.org

Oprema za energetsku efikasnost.

Oprema Minimalni uslovi
Frižideri (frižideri, zamrzivači, kombinovani frižideri/zamrzivači) energetska oznaka A++ ili bolja
Klima uređaj energetska oznaka A++ ili bolja
LED svetla ≥ 110 lumena/Watt
Natrijumske sijalice visokog pritiska ≥ 110 lumena/Watt
Druge sijalice na gasno pražnjenje ≥ 57 lumena/Watt

Grejanje, ventilacija i klimatizacija - HVAC.

Oprema Minimalni uslovi
Kotlovi na gas (gasni kotao uključujući sistem upravljanja) energetska oznaka A++ ili bolja
Peći/kotlovi na biomasu (peći/kotlovi na biomasu uključujući sistem snabdevanja gorivom i sistem upravljanja) toplotna efikasnost ≥ 90%
Uravnotežena mehanička ventilacija energetska oznaka A++ ili bolja
Toplotne pumpe Minimalni uslovi (COP)
Toplotna pumpa za vodu ≥4,3
Vazdušna toplotna pumpa ≥4,3
Toplotna pumpa za zemlju ≥4,3
Toplotna pumpa za podzemnu vodu ≥4,3
Toplotna pumpa recikliranog vazduha ≥4,3
Toplotna pumpa za slani rastvor ≥4,0
SOLARNI bojleri Minimalni uslovi
SOLARNI bojleri Toplotna efikasnost ≥75%
Rezervoari tople vode Energetska oznaka C ili bolja

Building Envelope.

EE windows, doors and glazing Minimum Requirements (thermal transmittance U-value)
Windows ≤1,3 W/m2K
Doors ≤1,3 W/m2K
Glazing ≤1,2 W/m2K
Insulation Minimum Requirements (thermal conductivity lambda, λ)
Lamellar structure slabs ≤0,04 W/mK
Styroasphalt sheets ≤0,04 W/mK
Mineral wool ≤0,04 W/mK
Styrofoam (XPS, EPS) ≤0,04 W/mK
Polyurethane ≤0,04 W/mK
Others ≤0,04 W/mK