Partnerske finansijske institucije

Pilot faza će početi samo sa jednom od finansijskih institucija: