Lista e kompanive per zhvillim te projekteve së energjisë solare në Kosovë

Kompania Furnizimi me Panela
Alfa Solar Alpha Solar Planet / Bisol
Call Home Electronics Bisol
ESCO Peimar / CWenergy
Electra Jaha Solar
Elen Sunport Power
Green Energy Technologies Anchor by Panasonic / Trina Solar
Jaha Solar Prodhimi në Kosovë
Kapital X Jaha Solar / Mexxsun
Muqa Solar Sonnenkraft
Rata Solar AE Solar
Sunvolta Recom
Solar Kosova
Unisolar AE Solar
VVSolar Jaha Solar